Talsperson/pressekontakt: L. H. Landro +47 455 17 894

KONTAKT OSS

Kontaktinformasjon til alle de lokale frivilliggruppene finner du her


ASYLGRUPPAeirinsm_sh Eirin Smeberg (Bardu) styremedlem i RWN og vår regionkontakt i Nord-Norge. Hun har vært en sentral nøkkelperson for hele RW-bevegelsens arbeid i Nord-Norge siden starten og en viktig aktør i aksjonen Refugees Welcome to the Arctic.  Eirin har et bredt arbeidsfelt og følger opp enkeltsaker og personer i alle ledd av asylprosessen. Hun er administrator i Facebookgruppene til RW Norway og RW Troms. Eirin er utdannet sosionom og driver gård.


mayASYLGRUPPA May Altai (Gjøvik) er en av våre sentrale aksjonsansvarlige i saker som gjelder asyl, saksbehandling og forhold på asylmottak. Hennes kulturkunnskap, språkkunnskaper (arabisk) og brede kompetanse på asylfeltet er en stor ressurs. Spesialfelt er bistand og oppfølging av enkeltsaker i alle ledd av asylprosessen, bistand med bosetting og integrering, oversettelser av dokumenter og tolking. Sentral i Refugees Welcome to the Arctic. Styremedlem i Refugees Welcome Hamar. May er opprinnelig flyktning fra Irak og bor på Gjøvik. Bakgrunn fra arbeid på asylmottak, omsorgssenter og i ulike deler av servicebransjen.


ASYLGRUPPAeirin_sh
Eirin Holm Rise (Trondheim) er sentral i Refugees Welcome Trondheim og er en viktig nøkkelperson for RWs aksjonsarbeid. Hun har et stort kontaktnett både nasjonalt og internasjonalt og har vært fire ganger i Hellas som frivillig hjelpearbeider i løpet av 2015 og 2016. Eirin har variert bakgrunn, fra både helsesektoren og bistandsarbeid. Hun har studert juss, arkeologi, geografi, kommunikasjon og emnet likestilling og mangfold og skal videreutdanne seg innen juss, flyktning/asyl-området.


ORGANISASJONSUTVIKLING Maren-Anne Haslie (Oslo) er styremedlem i RWN.  Hun er en sentral nøkkelperson med tanke på langsiktig tenking og organisasjonsbygging. Maren har studert sosiologi, og har tidligere hatt ulike prosjektlederroller både opp mot offentlig samt privat sektor. I dag jobber hun med innovasjon og kommunikasjon.

 • Tlf 988 78 504
 • E-post marenahaslie@outlook.com

STYRELEDER Linn Herland Landro (Oslo) er presseansvarlig og talsperson. Hun er en nøkkelperson for organisasjonsutvikling, kommunikasjon og ekstern kontakt/samarbeid med andre organisasjoner. Master i pedagogikk, samt utdannet innen journalistikk, utviklingsstudier og politikk. Jobber som rådgiver i Mental Helse. Hun har mange års erfaring fra politisk arbeid og frivillige organisasjoner.

 • Tlf 455 17 894
 • E-post linnlandro@gmail.com

TALSPERSON SAMFUNNahmad_sh Ahmad Dalati (Nesodden) har vært med i Refugees Welcome fra begynnelsen på Tøyen. Han jobbet som tolk for nyankomne flyktninger, og bisto vårt helsepersonell og andre frivillige med tolketjenester. Han har bakgrunn som politisk aktivist i Syria. Han stiller for RW ved ulike typer arrangementer og markeringer. Bl a Fritt Ord arrangementet «Fra klikktivisme til handling: ungt engasjement, samarbeid og teknologi!». Les mer om Ahmad i Dagsavisen, i Aftenposten og også her i Aftenposten.

 • Tlf 967 53 292
 • E-post ahmaed201036@gmail.com 

RÅDGIVER FOR POLITIKK OG JUSS PÅ ASYL- OG INNVANDRINGSFELTETevy Evy Ellingvåg (Kragerø) er en viktig ressursperson i Refugees Welcome. Hun har i en årrekke jobbet med asyl- og innvandringsfeltet som operasjonsleder i Foreningen av tolvte januar. Hun har vært oppnevnt som nemndmedlem i Utlendingsnemnda fra 2012. Evy Ellingvåg har et bredt nettverk hun gjerne spiller gode i saker som berører asyl, rettssikkerhet og integreringspolitikk.

 • Tlf 47 854 889
 • E-post: evy@tolvtejanuar.org

priya_shKONTAKTPERSON REFUGEES WELCOME HEALTH Priya Shoor (Oslo) var med å starte helsegruppen vår. De mobiliserte når de så det akutte behovet for helsehjelp hos flyktninger som ventet på PU på Tøyen. Priya jobber som sykepleier på Oslo legevakts observasjonspost og overgrepsmottak, samt i akuttpsykiatri på Ahus. Hun har videreutdanning i flerkulturelt helsearbeid.

 • Tlf 482 88 323
 • E-post: priyashoor8@hotmail.com

guri_sh2

RÅDGIVER POLITIKK Guri Jørstad Wingård (Oslo) er en svært viktig ressursperson for RW. Hun har vært med fra starten av, og hadde en sentral funksjon i aksjonen Refugees Welcome to the Arctic. Hun er styremedlem i RWN, talperson for styret og medlem av RWs strategiske arbeidsgruppe. Hun er skribent, sakprosaforfatter og samfunnsforsker. Med en doktorgrad i debattanalyse har hun solid kompetanse fra forskning, utredning og politikk.

 • Tlf: 92216365
 • E-post: guri@wingaard.com

petter_shRÅDGIVER SAMFUNN Petter Dille (Oslo) er en person som er meget dyktig på å bygge nettverk, og bruker sitt nettverk som en viktig ressurs i vår organisasjon. Han jobber som prest i Oslo, og har vært aktiv i Refugees Welcome siden begynnelsen. Han er opprinnelig fra Nord-Trøndelag, men har gjort Oslomann av seg. Han har hatt mange oppgaver i forbindelse med kommunikasjon og sosiale medier, og var sentral i aksjonen Refugees Welcome to the Arctic.

 • Tlf: 958 69 175
 • E-post: petter.normann.dille@gmail.com

mariaRÅDGIVER SAMFUNN Maria Khan (Oslo) har vært svært aktiv i arbeidet for flyktninger. Hun er en uunnværlig koordinator, og en som tar initiativ der hun ser behov.  Hun er styremedlem i Refugees Welcome Norway, samt styreleder i Refugees Welcome Oslo. Hun deltar i debatter, holder innlegg og appeller. Hun er også en av de standhaftige administratorene for FB-gruppen Refugees Welcome to Norway (80 000 medlemmer). Maria studerer for å bli jordmor.

 • E-post: mariaimaan@hotmail.com 

HOVEDANSVARLIG FOR FB-GRUPPEN REFUGEES WELCOME TO NORWAYjorn Jørn Erik Jenssen (Bergen) er moderator for FB-gruppen (80 000 medlemmer). Han har mye erfaring fra administrering og moderering både på Facebook og andre nettfora. Jørn har bidratt til å utforme dagens retningslinjer angående drift og moderering. Jobber med drift og support av infrastruktur innen digitalkino-bransjen internasjonalt. Studerer kognitiv vitenskap og engasjerer seg også aktivt via flere andre organisasjoner.

 • Tlf: 980 71 618
 • E-post: jorn.erik.jenssen@gmail.com

Interimstyret i Refugees Welcome Norway 2016-2017:

 • Guri Jørstad Wingård
 • Maria Khan
 • Jan Vardøen
 • Linn Herland Landro  (styreleder)
 • Maren-Anne Haslie
 • Usman Khan
 • Eirin Smeberg
 • Silje Heltne
Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail