KONTAKT OSS

Kontaktinformasjon til alle de lokale frivilliggruppene finner du her
eirinsm_sh Eirin Smeberg (Bardu) er vår regionkontakt i Nord-Norge. Hun har vært en sentral nøkkelperson for hele RW-bevegelsens arbeid i Nord-Norge siden starten og en viktig aktør i aksjonen Refugees Welcome to the Arctic.  Eirin har et bredt arbeidsfelt og følger opp enkeltsaker og personer i alle ledd av asylprosessen. Hun er administrator i Facebookgruppene til RW Norway og RW Troms.


mayMay Altai (Gjøvik) er en av våre sentrale aksjonsansvarlige i saker som gjelder asyl, saksbehandling og forhold på asylmottak. Hennes kulturkunnskap, språkkunnskaper (arabisk) og brede kompetanse på asylfeltet er en stor ressurs. Spesialfelt er bistand og oppfølging av enkeltsaker i alle ledd av asylprosessen, bistand med bosetting og integrering, oversettelser av dokumenter og tolking. Sentral i Refugees Welcome to the Arctic.


ASYLGRUPPAeirin_sh
Eirin Holm Rise (Trondheim) er sentral i Refugees Welcome Trondheim og er en viktig nøkkelperson for RWs aksjonsarbeid. Hun har et stort kontaktnett både nasjonalt og internasjonalt og har vært fire ganger i Hellas som frivillig hjelpearbeider i løpet av 2015 og 2016.


 

Linn Herland Landro (Oslo) Hun er en nøkkelperson for organisasjonsutvikling, kommunikasjon og ekstern kontakt/samarbeid mellom organisasjoner.

 

  • Tlf 455 17 894
  • E-post linnlandro@gmail.com

ahmad_sh Ahmad Dalati (Nesodden) har vært med i Refugees Welcome fra begynnelsen på Tøyen. Han jobbet som tolk for nyankomne flyktninger, og bisto vårt helsepersonell og andre frivillige med tolketjenester. Han har bakgrunn som politisk aktivist i Syria. Han stiller for RW ved ulike typer arrangementer og markeringer. Bl a Fritt Ord arrangementet «Fra klikktivisme til handling: ungt engasjement, samarbeid og teknologi!». Les mer om Ahmad i Dagsavisen, i Aftenposten og også her i Aftenposten.


RÅDGIVER FOR POLITIKK OG JUSS PÅ ASYL- OG INNVANDRINGSFELTETevy Evy Ellingvåg (Kragerø) er en viktig ressursperson i Refugees Welcome. Hun har i en årrekke jobbet med asyl- og innvandringsfeltet som operasjonsleder i Foreningen av tolvte januar. Hun har vært oppnevnt som nemndmedlem i Utlendingsnemnda fra 2012. Evy Ellingvåg har et bredt nettverk hun gjerne spiller gode i saker som berører asyl, rettssikkerhet og integreringspolitikk.

  • Tlf 47 854 889
  • E-post: evy@tolvtejanuar.org

guri_sh2

Guri Jørstad Wingård (Oslo) er en svært viktig ressursperson for RW. Hun har vært med fra starten av, og hadde en sentral funksjon i aksjonen Refugees Welcome to the Arctic. Hun er skribent, sakprosaforfatter og samfunnsforsker. Med en doktorgrad i debattanalyse har hun solid kompetanse fra forskning, utredning og politikk.

  • Tlf: 92216365
  • E-post: guri@wingaard.com

petter_shRÅDGIVER SAMFUNN Petter Dille (Oslo) er en person som er meget dyktig på å bygge nettverk, og bruker sitt nettverk som en viktig ressurs i vår organisasjon. Han jobber som prest i Oslo, og har vært aktiv i Refugees Welcome siden begynnelsen.

  • Tlf: 958 69 175
  • E-post: petter.normann.dille@gmail.com

jornSTYREMEDLEM Jørn Erik Jenssen (Bergen) er hovedansvarlig for den største Facebookgruppen vår. Han har mye erfaring fra administrering og moderering både på Facebook og andre nettfora. Jørn har bidratt til å utforme dagens retningslinjer angående drift og moderering. Jobber med drift og support av infrastruktur innen digitalkino-bransjen internasjonalt. Studerer kognitiv vitenskap og engasjerer seg også aktivt via flere andre organisasjoner.

  • Tlf: 980 71 618
  • E-post: jorn.erik.jenssen@gmail.com

 

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail