Vi vil hjelpe, men slipper ikke til

Refugees Welcome to Asker & Bærum kunne ha hjulpet til med forberedelsene før det kommer 200 flyktninger til Dikemark-området i Asker til uka, men slipper ikke til. Mona Underdal-Loktu i RWTAB sier videre til Budstikka at «vi må konstant jobbe med å få slippe til. Og vi kommer ikke til å vente til mandag, slik kommunen sier. Vi vil at ting skal skje nå og lagrene våre er fulle av klær og hygieneartikler».

Les mere i Budstikka

Vil du hjelpe? Meld deg inn i Refugees Welcome to Asker & Bærum

Ros til de frivillige – ris til kommunen

Kommunen har ingen oppdatert flyktningeplan, men de frivillige har gjort en kjempejobb på tross av dette.

Les mere i Søgne og Songdalens Budstikke.

Vil du hjelpe lokalt i Søgne? Meld deg inn på Facebook-gruppa til Aust-Agder her.

Storstilt innsamlingsaksjon ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Studenter ved Internasjonal forståelse og samarbeid ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) har samlet inn flere billass med leker, klær og utstyr til over 130 flyktninger på et akutt flyktningmottak ved Hornsjø hotell i Lillehammer.

Les mere på NRKs sak om denne innsamlingen og på høgskolens egne sider.