RWTN på Stortinget

Kjære alle sammen!

På Stortinget i dag hadde Audun Lysbakken invitert en rekke aktører for å komme med innspill til Regjeringens tilleggsproposisjon.

Organisasjonene fikk 5 minutter hver til å gi innspill på det som er relevant for flyktning- og integreringstematikken i tilleggsproposisjonen.

Tilstede var

KS
Noas
Røde Kors
Norsk Folkehjelp
Redd Barna
Fellesorganisasjonen
Flyktningehjelpen
Kirkens Nødhjelp
Forum for Utvikling
Regnskogfondet
Utviklingsfondet

Her er vår tilbakemelding:

Refugees Welcome to Norway (RWTN) Oslo, 02/11-15

RWTN reagerer sterkt på at flere av innstrammingene som er foreslått vil virke i motsatt retning av økt integrering og mindre opphopning av mennesker i asylmottakene. Det heter i Regjeringens tilleggsproposisjon: «2.3 Innstramminger og kostnadsdempende tiltak: Det kan antas at Norges velferdsnivå, praksis og regelverk på utlendingsfeltet påvirker søkeres tilbøyelighet til å velge Norge fremfor andre land. Videre kan forholdene som møter asylsøkerne i landet ha effekt på antall ankomster. Norge må ha tilstrekkelige og forsvarlige ordninger for dem som søker asyl».

Tilstrekkelige og forsvarlige ordninger, sies det. Norsk Folkehjelp har gjentatte ganger, og nå igjen, slått alarm om at satsene for asylsøkere og asylsøkere med avslag IKKE er forsvarlige. De advarer mot sult og underernæring. Norge er et ekstremt høykostland, i sammenlikning med mange andre.

Regjeringen burde gitt bevilgninger til å forske på ernæringsnivå og helse på asylmottakene, slik at «tilstrekkelige og forsvarlige ordninger » ikke ble kun honnørord i en proposisjon om kutt, men hadde et faktisk innhold.

RWTN har oppstått ut fra nødvendighet, både ut fra en overraskende økning i asylankomster, men også ut fra at beredskapen har vært satt for lavt. RWTN har ved sitt virke vekket enorm innsatsvilje for flyktninger over hele landet.

Denne innsatsviljen, som statsministeren har kalt dugnadsånd, er helt sentral for at vi skal lykkes som samfunn i å ta i mot flere mennesker som søker beskyttelse her i landet, fra krigen i Syria.

Graden av integrering henger sammen med folkets innstilling og dugnadsånd, men den må selvfølgelig ledsages også, av gode intergreringstiltak fra myndighetene, slik NOAS, Redd Barna og Røde Kors også har påpekt.

Å kutte i intergreringstiltak, som språkopplæring, tiltak for aktiviteter, penger til medisiner og mat, står i direkte motsetning til den ånden av inkludering, aktivitet og menneskelige møter som RWTN står for. Det vil i verste fall føre til at med et større antall flyktninger, så vil vi få større isolasjon for enda langt flere, større helsevansker, og vi vil kunne få et tap av momentum, som det folkelige engasjementet har ført med seg.

Frivillige fra Refugees Welcome to Norway har meldt fra om svært bekymringsfulle forhold ved flere mottak, uten at verken kommuneoverlege, arbeidstilsynet eller brannvesenet har reagert.

Balansegangen rundt «tilstrekkelige og forsvarlige ordninger» og «nøkternt og forsvarlig» må følges opp av en kontrollinstans som i dag ikke eksisterer.

Realiteten for mange av de som kommer, er at de må vente fra 6 måneder til ett år før de i hele tatt får gjennomført asylintervjuet.

Dette betyr i praksis at en asylsøker er på flukt helt frem til vedkommende faktisk er bosatt, som kan ta opptil flere år, med alle de påkjenningene dette fører med seg.

14. november: Fakkeltog og konsert på Kongsberg

Arrangementet i Kongsberg har et omfattende program!

19:00 Appell Refugees Welcome to Norway v/ Ingrid Løken. Kirketrappen på Kongsberg Kirke

19:15 Start Fakkeltog fra kirketrappen på Kongsberg Kirke til EnergiMølla

19:30 Dørene åpner på EnergiMølla og åpningskonsert ved Merete Rustand Solli

20:30 Apell Norsk Folkehjelp Kongsberg v/ Gernot Ernst og Marianne Skullestad

21:00 Konsert med TUATAF

22:00 Konsert med Pønsj

23:00 Konsert med Funked Up

Medvirkende: Marianne Skullestad, EnergiMølla, Glogerakademiet, Kongsberg Jazzfestival, Norsk Folkehjelp og Refugees Welcome to Kongsberg.

Les mere her (klikk på lenken)!

Se også omtale i Laagendalsposten.

 

Gratisbutikken i Stamsund får nye lokaler

Kommunen og Røde Kors tar ansvar og ordner med nye lokaler til gratisbutikken i det gamle biblioteket i Stamsund. Ettersom RWTN-gruppen i Vestvågøy kun levde på lånt tid i den gamle gratisbutikken var det flott å få nye lokaler og at det ordnet seg så greit, sier Tone Kvamsdal i RWTN Vestvågøy til Lofotposten.

Les mere i Lofotposten her.

Vil du bidra til gratisbutikken og til andre tiltak for flyktningene? Meld deg inn i Refugees Welcome to Vestvågøy (Facebook-gruppe) her!