AKSJON REFUGEES WELCOME TO THE ARCTIC

Kampanje for Storskogflyktningene januar – mars 2016

Faksismile tv2.no
Faksismile tv2.no, prest Stig Lægdene

GÅ TIL ALLE PRESSEOPPSLAG FOR AKSJON REFUGEES WELCOME TO THE ARCTIC

IN ENGLISH

  • To read The Independent Barents Observer`s article about our campain, go here
  • To read Middle East Eye`s summarizing article in English, go here
  • To view the video from interview on CNN with Petter Normann Dille in RW Arctic, go here

Kampanjen var avgjørende for at myndighetene våre ikke fikk gjennomføre retur av inntil 5500 asylsøkere til Russland, mange av dem syrere, barn og andre sårbare med beskyttelsesbehov. De skulle de henvises til å søke asyl i et ikke-fungerende asylapparat.

Menneskerettighetsorganisasjonene og juridiske eksperter advarte norske myndigheter, men det virket ikke å stoppe dem. Deres standpunkt var at «Russland er et trygt tredjeland», stikk i strid med Landinfo, som er en del av utlendingsforvaltningen og underlagt UDI. Og stikk i strid med advarsler fra UNHCR, HRW, Amnesty, NOAS, Redd barna, Barneombudet, m fl.

Refugees Welcome to the Arctics første uttalelse v/Ask Håkon Ebeltoft og Linn Herland Landro: Stopp deportasjonen! Menneskerettighets- erklæringens artikkel 14 forplikter oss til å behandle forespørslene om beskyttelse på en skikkelig måte.

Opprop fra 17. januar 2016: STOP THE DEPORTATIONS OF REFUGEES TO RUSSIA – STOPP NORGES DEPORTASJON AV FLYKTNINGER TIL RUSSLAND

Aksjonsgruppens siste kronikk: En aksjon som må fortsette! v/Ask Håkon Ebeltoft, Evy Ellingvåg, Linn Herland Landro og Guri Jørstad Wingård

GÅ TIL ALLE PRESSEOPPSLAG FOR AKSJON REFUGEES WELCOME TO THE ARCTIC!

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail