HVA ER DET SOM FOREGÅR?

Norge opplever økt tilstrømming av flyktninger, blant annet fra Syria. Første stopp for disse er Politiets Utlendingenhet i Råde (Ankomstsenter Østfold) eller på Tøyen i Oslo hvor de må registreres. Neste stopp for de flyktningene som har blitt… Read More