TIPS OG RÅD – HVORDAN KAN JEG BIDRA?

Den økte tilstrømmingen av flyktninger kan skape lange køer hos Politiets Utlendingsenhet, hvor folk kan bli ventende i over et døgn for å bli registrert. PU er ikke et sted hvor det er meningen at folk skal oppholde seg, så de har ikke fasiliteter eller kapasitet til å gi tilstrekkelig med mat, klær og andre nødvendige ting til disse menneskene.

Neste stopp for de flyktningene som har blitt registrert vil være transittmottak og ordinære asylmottak rundt omkring i landet. I noen av disse er det også i ferd med å utvikle seg en svært ugunstig situasjon som følge av underkapasitet, og samtlige asylmottak vil sannsynligvis merke dette over tid.

Politiets Utlendingsenhet har ikke anledning eller kapasitet til å håndtere henvendelser fra publikum, og det kan være vanskelig å vite hvor man skal henvende seg for å hjelpe til på asylmottakene.

Klikk her for mer info hva du kan bidra med til asylmottakene.

Er du helsepersonell (lege, sykepleier, etc), meld deg inn i gruppen Helsepersonell REFUGEE WELCOME TO NORWAY. Eller: ta direkte kontakt med Helsesenter for papirløse migranter dersom du er i Oslo eller Helsehjelp til papirløse i Bergen. I Bergen trenger de også frivillige med annen bakgrunn enn helse, som f.eks. bære-/kjørehjelp og nettsidekyndige – ta kontakt direkte (se også www.helsehjelp-bergen.no for kontaktinformasjon).

Skolefolk kan bidra i en egen gruppe – Refugees Welcome to School.  Presset på mottakssystemet gjør at både barneflyktninger uten omsorgspersoner og andre flyktninger blir sittende i uker, kanskje måneder i transitt. De får ikke noe pedagogisk tilbud, og har ofte lite til ingenting å ta seg til. Denne gruppa er for skolefolk som vil bidra til å gi dem mulighet til å lære litt, til å treffe nordmenn og ikke minst – noe annet å tenke på enn en vanskelig fortid og en usikker framtid.

Mange steder rundt i landet har folk satt i gang innsamlinger. Det kan være behov for hjelp til å hente klær og ting fra folk som ikke har mulighet til å levere selv, og for å frakte ting som er samlet inn til nærmeste mottak. Finn din lokale Facebookgruppe og se hva som foregår der.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail