FOR DEG SOM ER FLYKTNING

Denne siden er ment for deg som er flyktning og deg som ønsker å hjelpe flyktninger og forstå mer om de offentlige instansene og formelle prosessene som flyktninger møter i Norge. Først finner du informasjon om asylsøkerprosessen, din rett til å klage på avslag om asyl og hvordan du kan klage. Videre finner du informasjon om ulike organisasjoner og instanser som jobber med å hjelpe og støtte flyktninger, både juridisk og sosialt. Du finner også informasjon om helsetilbud i Norge, og spesielt leger og helsepersonell i Oslo som retter seg mot flyktninger og innvandrere. I tillegg finnes informasjon rettet mot deg som er hørselshemmet. Nederst på listen finner du en oversikt over flerkulturelle tilbud og møteplasser i Oslo og andre store byer i Norge.

En del av informasjonen er på flere ulike språk, og det er oppgitt der dette er tilfellet. Hold pekeren over det ønskede språket og klikk.

 

JURIDISK HJELP

JUSSBUSS

Gratis rettshjelp. Her er hjemmesiden deres, som finnes på norsk og arabisk (velg språk i menyen til høyre).

Skjemaet som må fylles ut for å motta hjelp finnes på norsk og engelsk (trykk på ønsket språk).

Telefon: 22842900

Adresse: Arbins gate 7 (Oslo)

 

MIRA-SENTERET (OSLO)

Møteplass for engasjerte og samfunnsaktive kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn. Tilbyr også gratis juridisk hjelp. Hjemmesiden deres finnes på norsk og engelsk (trykk på ønsket språk).

Informasjon om MiRA finnes på ulike språk, blant annet arabisk, persisk, urdu (trykk på ønsket språk).

Telefon: 22116920

E-post: post@mirasenteret.no

 

JURK (JURIDISK RÅDGIVNING FOR KVINNER)

Jurk tilbyr tilpasset hjelp til selvhjelp for kvinner med udekket rettshjelpsbehov, gjennom rettsinformasjon, rettspåvirkning og bistand i konkrete saker.

Her er hjemmesiden deres. Her er Facebook-siden deres.

Her kan du registrere din sak.

Her finner du informasjon på engelsk.

Telefon: 22842950

Adresse: Arbins gate 7 (Oslo)

 

HELSE

Vinteren er på vei til Norge. Her kan du få gode råd på flere språk om hvordan du skal kle på barna dine og deg selv.

Nedenfor finner du informasjon om helsesystemet i Norge og linker til leger, sykepleiere og helsekontorer som retter seg mot flyktninger og innvandrere.

 

HELSESENTER FOR PAPIRLØSE IMMIGRANTER (OSLO)

Kirkens bymisjon og Røde Kors driver et helsesenter for papirløse immigranter. Informasjon om senteret finnes på flere språk, blant annet engelsk, fransk, arabisk, tigrinja, persisk, pashto (trykk på ønsket språk).

Her finner du informasjon på flere språk.

 

PARAMEDISINSK VERKSTED (OSLO)

Kirkens bymisjon holder et aktivitetstilbud med fokus på forebyggende helsearbeid i en flerkulturell sammenheng. Aktiviteter inkluderer blant annet matlaging, fysiske aktiviteter og håndarbeid. Hjemmesiden deres er på norsk og engelsk (trykk på ønsket språk).

Telefon: 23060380

E-post: firmapost.pmv@skbo.no

Adresse: Motzfeldtsgate 1

Her finnes en oversikt over ansatte og deres kontaktinformasjon, som også finnes på engelsk.

 

HELSESENTER FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER (BERGEN)

Her finner du hjemmesiden til helsesenteret for nyankomne flyktninger i Bergen (NB! Informasjon kun på norsk).

Telefon: 05556

 

HELSEHJELP TIL PAPIRLØSE (BERGEN)

Gratis helsehjelp (sykepleiere, leger og annet helsepersonell) til papirløse flyktninger/immigranter. Hjemmesiden deres finnes på norsk og engelsk (trykk på ønsket språk).

Telefon: 40049094

 

HELSEHJELP TIL FLYKTNINGER OG INNVANDRERE (TRONDHEIM)

Gratis helsehjelp (helsesekretærer, leger, helsesøstre, jordmor, fysioterapeut, psykiatriske sykepleiere) til flyktninger, asylsøkere og innvandrere. Tilbyr tolk. Her finner du hjemmesiden deres (NB! Kun norsk).

Telefon: 72547080

Adresse:  Schwachsgt. 1

E-post: flyktningehelse@trondheim.kommune.no

 

10 RÅD FOR PASIENTSIKKERHET

Her finner du informasjonsbrosjyren «10 råd for pasientsikkerhet». Det er en veiledning for pasienter i Norge. Brosjyren finnes på blant annet engelsk, arabisk, fransk, somali og urdu (velg språk fra listen og last ned pdf-dokument på ønsket språk).

 

LENKER FOR HØRSELSHEMMEDE

Det finnes ulike tilbud for hørselshemmede i Norge, både med tanke på helse, sosialt liv og generell rådgivning.

Her finner du informasjon om rådgivningskontoret for hørselshemmede i Oslo. De tilbyr en rekke tjenester, blant annet veiledning om jobb, utdanning, kulturtilbud og helsetjenester. De kan nås på telefon 23478500.

Her finner du informasjon om helsesøster for hørselshemmede i Oslo. (NB! Kun informasjon på norsk).

Her kan du kontakte legekontoret på Sinsen i Oslo som egnet for hørselshemmede. (kan ikke lage hyperlink! http://www.legenepåsinsen.no)

Her finner du hjemmesiden til Norges døveforbund. Telefon: 23310630. E-post: post@doveforbundet.no. Adresse: Grensen 9 (Oslo).

Her finner du hjemmesiden til Oslo døveforening, og her finner du informasjon om direkte kontakt. Adresse: Fagerborggata 12 (Oslo).

Her finner du en oversikt over foreninger for døve og hørselshemmede ellers i Norge.

Info om tegnspråklig læringsressurs finner du her

Visuell ordbok finner du her.

Info om tilbud for hørselshemmede i Trondheim finner du her, og i Oslo (Skullerud) her og her.

Ål folkehøgskole er et tilbud for døve og hørselshemmede som trenger å lære norsk og andre fag på tegnspråk. På Ål folkehøyskole blir internat og opphold dekket av UDI på lik linje som om du hadde bodd på vanlig mottak. Her er hjemmesiden deres og her finner du kontaktinformasjon. De har også en Facebook-side, den finner du her.

SPRÅKRESSURSER

LEXIN – ORDBØKER

LEXIN-ordbøkene er laget spesielt for minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen. Oppslagsordene er valgt ut spesielt for denne målgruppen. I tillegg til hverdagslige ord finner du ord og uttrykk som er nyttige å kunne når man bor i Norge. Ordbøkene passer også for andre som ønsker å lære norsk — bokmål eller nynorsk.

 

OMFATTENDE SPRÅKTABELL, ULIKE SPRÅK

Her finner du en språktabell med nyttige ord og uttrykk på ulike språk, blant annet arabisk (syrisk dialekt og skriftlig arabisk), tysk, engelsk, triginja, farsi, dari, pashto.

 

GRUNNLEGGENDE SPRÅKTABELL, ARABISK

Språktabell med animasjoner, hver tabell med oversettelse mellom to språk. Den finnes på arabisk-engelsk, arabisk-fransk, arabisk-tysk, arabisk-ungarsk, arabisk-norsk og arabisk-svensk.

 

SPRÅKTRENING, RØDE KORS (RØDE HALVMÅNE)

Røde Kors tilbyr et uformelt norskkurs for innvandrere og flyktninger. Her finner du informasjon om tilbudet på både norsk og engelsk (rull ned på siden for engelsk). Informasjon om kurset finnes også på spansk.

Her finner du dager og tidspunkt for kurs i Oslo.

Her finner du dager og tidspunkt for kurs i Trondheim.

Her finner du oversikt over Røde Kors’ aktiviteter i hele Norge. Velg fylke og deretter by.

 

NORSKKURS PÅ INTERNETT

Det finnes ulike gratis norskkurs på internett, blant annet her, her og her.

Her finnes en oversikt over andre gratis språkkurs i norsk på internett.

Her finnes et språkkurs med kursavgift.

 

FLERSPRÅKLIG PORTAL

Her finner du en skolekassa.no, en portal på flere språk for barn og unge i mottak som vil lære seg norsk og andre språk.

NORSKTRENING OG SOSIALT SAMVÆR

Norsk rundt middagsbordet er både sosialt og for norsktrening: (skjema for påmelding). Mer info på Facebooksiden, her.

Praktiser norsk med SESAM (Styrt Engasjerende SAMtale) i regi Norske Kvinners Sanitetsforening. Mer info her.

Norske Kvinners Sanitetsforening inviterer flyktningkvinner til aktiviteter i lokalsamfunnet. Mer info her.

Kirkens bymisjon har et tilbud med fokus på språk, jobb og samfunn. Mer info her.

Kirkens Bymisjons Empo er et flerkulturelt ressurssenter for mennesker med minoritetsbakgrunn i Bergen. Mer info her.

Kirkens Bymisjons Kvinneloftet er et tilbud for kvinner i Tromsø. Mer info her.

Kirkens Bymisjons Primærmedisinsk Verksted er et helsefremmende aktivitetstilbud for kvinner i Oslo. Mer informasjon her.

Horten

Røde Kors arrangerer:

Internasjonal dans for kvinner:

Her får du muligheten til å møte kvinner fra mange kulturer som liker å danse. Dans og musikk er internasjonale utrykksformer. Du vil møte kvinner i alle aldre. Noen av de som kommer ønsker bare å sitte å prate sammen. Vi har et hyggelig miljø, og du er hjertelig velkommen hver andre onsdag i måneden på Røde Kors huset i Horten.

Kontaktperson er Niana Thorvaldsen. Tlf: 913 62 343. E-post: pavja@hotmail.com

Flyktningguide – et tilbud for nybosatte innvandrere og flyktninger som ønsker hjelp ved å bli kjent med Horten og livet i Norge. Horten trenger flere flyktningguider – ta kontakt med Rita Svendsen 906 35 265 / ritasvend@hotmail.com

Kommunen:

Vi har leksehjelp for mindreårige asylsøkere  i Horten Turns lokaler i Holtanhallen hver tirsdag og torsdag fra 1430 til 17. Det er vi som er ansvarlige for leksehjelpen men ser veldig gjerne at noen frivillig på ungdomskole og videregående nivå kan bidra.

Ta kontakt med enhetsleder for bolig for mindreårige flyktninger i Horten dersom du vil bidra!

Biblioteket:

Biblioteksjefen sagt at vi stiller med gratisbilletter til alle arrangementer, både for barn og voksne, pluss at alle er velkomne til Språkkafé. For barn er det Eventyrstund hver torsdag, og hver tredje torsdag er det musikk.

Det er språkkafé annenhver uke med ulike tema innenfor norsk kultur.

Flerkulturell kvinnegruppe, Facebook side, her.

Larvik

Røde Kors arrangerer:

Barnas Røde Kors

Flerkultur aktivitet

Leder Joakim Broager Barnholdt 936 55 611

Larvik Sanitetsforening:

Driver et samarbeid med Norskskolen hvor kvinner med ulik nasjonalitet kommer til oss, vårt Helsehus. Her lærer de norsk gjennom søm, strikk og matlaging.Vi kaller det SESAM. Dette gjøres annenhver uke på formiddagen, og vi er 12 norske kvinner som deltar i dette prosjektet. Her er det god bemanning.

Vi har også tilbud onsdag formiddag for kvinner som har bodd her en stund, men som trenger å bli bedre i å snakke norsk. Vi syr, spiser enkel lunsj og prater. Her trengs det flere frivillige.

Vi planlegger å lage et møtested, en Kvinnekafe en gang pr. mnd hvor alle som har lyst kan komme. Her trenger vi selvsagt endel norske kvinner slik at vi kan få til en dialog.

For mer informasjon kontakt Ellen Midtvik på e-post: ellen @ midtvik.no (uten mellomrom)

Frivilligsentralen i Larvik arrangerer leksehjelp torsdager kl. 15.00-17.00

Nøtterøy

Røde Kors arrangerer:

Turer/ fysisk aktivetet ukentlig,

Tur til Galdhøpiggen i juni hvert år

Kontakt: Jarl Teig 930 99 708

Ferie for alle

Ferietilbud til familier som strever økonomisk

Gjennomføres jul, sommer og høst

NKS arrangerer:

Svømmetrening og språktrening. Kontakt Henny Tulle Kamfjord for informasjon på tulle @ online.no

«Flyktningvenn»

Nøtterøy kommune og NAV Nøtterøy starter opp tiltaket «Flyktningvenn» for å integrere og inkludere flyktningene som kommer til Nøtterøy inn i samfunnet vårt. Nøtterøy kommune/ NAV Nøtterøy setter flyktningene og flyktningvennene i kontakt med hverandre. Dere møtes på egenhånd, og bestemmer i fellesskap hva dere skal gjøre, hvor dere skal møtes og når dere skal møtes. Aktiviteter kan være kafe, gå tur, drive med idrett, lage mat sammen osv. Dere møtes som likeverdige og utveksler kunnskap og erfaring.

Mer info og registrering her:

Sande

Frivilligsentralen driver integreringstiltak

Prosjektet «alle skal med» i samarbeid med idrettslag

Sandefjord

Røde Kors arrangerer:

Kafe Mangfold – treffstedet for deg som ønsker et sosialt fellesskap uansett alder og bakgrunn, åpen hver torsdag fra kl 17.30 til 21.30. Vi holder til i nyoppussede lokaler på Røde Kors huset, Rådhusgt. 1.

Verdenspunktet holder åpent hver mandag kl.17-18.30 i Røde Kors-huset og har samme møtetid som Barnas Røde kors. Så kan barna leke og vi vokse kan prate og bli kjent. Dette er et møtested for alle mennesker, med spesiell fokus på det flerkulturelle mangfoldet i samfunnet vårt.

Leksehjelp: tirsdager på biblioteket, hovedfokus på 8. – 10. klasse

Barnas Røde Kors

Leder Steinar Hvitstein: 901 20 202

Vennefamilie:

Initiativ fra kommunen. Et frivillig engasjement der målet er at mindreårige flyktninger skal få et nettverk bestående av andre enn offentlig ansatte. Det innebærer jevnlige møter med aktiviteter som f.eks. bowling, tur, lage mat sammen m.m. Du/dere har tid og overskudd til å gi av dere selv og er villige til å åpne hjemmet ditt/deres.

Kontakt på telefon: 916 78 868 / 916 78 877 / 409 14 195

Tjøme

Internasjonal gruppe på Fredtun annenhver torsdag kl. 18-20. Mer info i gruppa på Facebook her:

Tønsberg

Røde Kors arrangerer:

Internasjonal kvinnegruppe. Vi treffes en gang i måneden på Røde Kors huset i Hedrumgaten 4 i Tønsberg. Vi tilbyr en aktivitet hver gang – alt fra yoga, musikk og dans, til foredrag, strikking, besøk på bondegård, gåturer og andre opplevelser innen kultur og fritidsaktiviteter. I tillegg byr vi på litt å spise og masse latter og sosialt samvær. Aktiviteten er gratis og alle kvinner i alle aldre er velkomme!

Mannegruppe, trolig oppstart denne høsten

Stella, ressurssenter for minoritetskvinner, et mangfoldig senter for og av kvinner hvor flere sentrale, ideelle, offentlige og private aktører samarbeider om tilbud og aktiviteter. For informasjon ta kontakt med Martine Seth på martine.seth@redcross.no

Leksehjelp hver tirsdag kl. 16-18 på biblioteket.

Barnas Røde Kors. Tilbudet er åpent for alle, men vi i BARK ønsker spesielt å nå barn som av sosiale årsaker ikke har andre tilbud.

Leder Per Annar holm 901 80 493

Biblioteket tilbyr norsktrening for innvandrere på onsdager kl. 17-19. Kontaktperson: Arvid Ludvigsen, Kristent interkulturelt arbeid, e-post: arvid.ludvigsen @ gmail.com

Det er også språkkafé på tirsdager.

Extend:

Internasjonal dansegruppe (16 år +) mandager fra kl. 18-19, og for barn under 16 år kan man være med på dansetimer tilpasset alderen ellers i uka. I begge tilfeller må man sende påmelding til: camilla@extend.as.

LEKSEHJELP OG BARNERETTEDE TILTAK

Hele landet:

Digital leksehjelp, 8. klasse og oppover, mandag til torsdag 17.00-21.00. Røde Kors. Mer info her.

Ferie for alle: Røde Kors tilbyr ferieopphold for familier som har minst ett barn i alderen 6-13 år. Mer info her.  E-post: ferieforalle@redcross.no

Home-start. Tilbyr hjelp og støtte til familier med minst ett barn under skolealder. Mer info her.

Tromsø:

Redd Barna Tromsø jobber med å bedre hverdagen til asylsøkerbarn i byen gjennom å arrangere ulike aktiviteter, som for eksempel aking, bowling, fotball, kunstprosjekter og kino. Mer info her.

Leksehjelp: I Tromsø bibliotek (undervisningsrommet) tirsdager, onsdager og torsdager. tirsdager og torsdager fra 15.30-19.30 og onsdager fra 14.30-17.30. Røde Kors. Mer info her.

Bergen:

Leksehjelp fra 10. klasse og ut videregående. Røde Kors. Mer info her.

Trondheim:

Leksehjelp for ulike nivåer. Røde Kors. Mer info her.

Oslo:

Leksehjelp fra 8. klasse og ut videregående. Røde Kors. Mer info her.

Leksehjelp for alle nivåer, Deichmanske. Mer info her.

Leksehjelp 1.-3. klasse på Ruseløkka skole. Redd Barna. Mer info her.

Leksehjelp 4.-7. klasse på Ruseløkka skole. Redd Barna. Mer info her.

Café Condido på Majorstua: Mange aktiviteter for ungdom fra 13-19 år. Røde Kors. Mer info her.

Agenda x (Antirasistisk senter) uformelt møtested for ungdom 13-26 år to ganger i uka, ulike aktiviteter og tilbud. Storgata 25. Mer info her.

Alta og Vadsø:

Leksehjelp, Røde Kors Mer info her.

Rana kommune:

Leksehjelp torsdag 17.00-19.00 (følger skoleruta). Mer info her.

Bodø:

Leksehjelp for ungdoms- og videregående skole hver tirsdag på Stormen bibliotek 14.30-19.00. Røde Kors. Mer info her.

Lillehammer:

Leksehjelp på Nansenskolen tirsdager 15.30–17.30, samarbeid med Røde Kors. Mer info her.

Molde:

Leksehjelp på Røde Kors-huset. Mer info her.

Stavanger:

Leksehjelp på Sølvberget, ungdomsskole og opp. Mer info her.

 FLERKULTURELLE MØTESTEDER / ARRANGEMENTER

 PALESTINERLEIR

Dersom du ønsker kontakt med palestinere i Oslo, se hjemmesiden til Palestinerleir her. Her finner du siden deres på Facebook.

Telefon: 45555025

E-post: kontakt@palestinerleir.no

Adresse: c/o Antirastistisk senter, Storgata 25

 

DEICHMANSKE FLERSPRÅKLIGE BIBLIOTEK

Deichmanske biblioteks hovedfilial har bøker på 64 språk. Her finner også noen av Røde Kors’ språktreningstimer sted (se ovenfor).

Adresse: Arne Garborgs plass 4

 

NORDIC BLACK THEATRE + CAFETEATRET

Flerkulturell kunstskole og teater med aktiviteter som dans, teater, konserter etc. Her er hjemmesiden deres. Noen forestillinger er gratis, andre koster penger.

Telefon: 22419500 / 98801884

Adresse: Hollendergata 8

 

INTERCULTURAL MUSEUM (IKM)

Gratis inngang.

Åpningstider: torsdag – søndag 11.00 – 16.00

Adresse: Tøyenbekken 5

 

CENTRE FOR AFRICAN CULTURE (CAK), (OSLO)

Kafé, kino, workshops, konserter. Noen aktiviteter gratis, andre koster penger.

Her er hjemmesiden deres (norsk og engelsk).

Telefon: 21396106 / 21396107

E-post: afrikult@online.no

Adresse: Pilestredet 75 C

 

 

SAMSPILL INTERNATIONAL MUSIC NETWORK (OSLO)

Interesseorganisasjon for flerkulturelle musikere. Her finner du informasjon om organisasjonen (engelsk og norsk).

Telefon: 97669370

Adresse: Trondheimsveien 2J (inngang fra Herslebsgate)

 

STOVNER ROCKEFABRIKK (OSLO)

Musikkhus Oslo. Her er hjemmesiden deres.

Telefon: 22 10 36 14

Adresse: Tokeruddalen 105

 

RIKSSCENEN (OSLO)

Musikkscene. Arrangementer koster penger. Her er hjemmesiden deres.

Telefon: 23 89 68 58

Adresse: Schous Kulturbryggeri, Trondheimsveien 2.

 

MELA FESTIVAL (RÅDHUSPLASSEN, OSLO)

Internasjonal musikk- og kulturfestival. Gratis. Her er hjemmesiden deres, den finnes også på engelsk.

 

OSLO INTERNATIONAL RUMI FESTIVAL (OSLO)

Internasjonal musikkfestival. Koster penger. Her er hjemmesiden deres.

 

OSLO KULTURSKOLE (OSLO)

Kulturtilbud for barn i skolepliktig alder. Kursavgifter. Her er hjemmesiden deres og oversikt over de ulike kulturskolene og tilbudene.

 

TRANSNATIONAL ARTS PRODUCTION (TRAP) (OSLO)

For kunstnere og kunstinteresserte. Her er hjemmesiden deres, som også finnes på engelsk

Åpningstider: mandag – torsdag 10.00 – 16.00

Telefon: 22415900

Adresse: Kongens gate 2

 

X-RAY UNGDOMSKULTURHUS (OSLO)

Sosiale og fysiske aktiviteter. Internettkafé. Her er hjemmesiden deres.

Åpningstider: mandag – fredag 10.00 – 16.00

Telefon: 23423300

Adresse: Maridalsveien 3

 

EMPO FLERKULTURELT RESSURSSENTER (BERGEN)

Møtested for innvandrere. Rådgivning, kurs og arbeidstrening. Her er hjemmesiden deres.

Telefon: 55 33 07 33

E-post: dor dora.loro@skbb.no / jannike.grieg@skbb.no

 

KVINNELOFTET (TROMSØ)

Kirkens bymisjons kvinnesenter i Tromsø. Kontakt og samhandling mellom norske kvinner, flyktninger og innvandrere. Her er hjemmesiden deres med informasjon om tilbudet.

Telefon: 77 68 48 88

E-post: svanhild@bymisjontromso.no

 

STOPPESTEDET VERDEN (HAMAR)

Årlig internasjonal musikk- og kulturfestival. Gratis. Her er hjemmesiden deres.

FØRDE INTERNASJONALE FOLKEMUSIKKFESTIVAL (FØRDE)

Folkemusikkfestival. Koster penger.

Adresse: Angedalsvegen 5, Førde.

 

BOLLYWOOD FESTIVAL (LØRENSKOG)

Her er hjemmesiden deres.

Adresse: Snorresvei 26, 1473 Lørenskog

 

CHILDREN’S WORLD DAYS

Danse- og musikkverksteder for voksne og barn. Her er hjemmesiden deres.

Telefon: 22 02 59 00

 

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail