FORMELLE PROSESSER OG OFFENTLIGE INSTANSER

Nedenfor finner du informasjon om de viktigste instansene som har med asylsøkerprosessen og bosetting av flyktninger, samt organisasjoner som bistår flyktninger i disse prosessene.

UDI (UTLENDINGSDIREKTORATET)

UDI er et statlig organ underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. UDI behandler søknader om opphold og asyl i Norge. De driver mottakssentre, og avgjør om søkere av opphold eller asyl får innvilget søknaden eller ikke. Dersom du får avslag, har du rett til å klage (se UNE nedenfor).

Her finner du informasjon om hvordan du søker om opphold eller asyl.

Her søker du om opphold eller asyl.

Her finner du en liste over hvilke dokumenter du må ha for å søke om opphold eller asyl.

Her finner du en liste over viktige begreper og definisjoner med tanke på søknaden.

Her finner du informasjon om kriterier for å få permanent oppholdstillatelse.

Her skriver UDI om asylmottak: adresser til alle mottakene i Norge, informasjon om hvordan de drives, og annen informasjon rettet mot de som bor i mottak, de som jobber i mottak, de som bor i nærheten av mottak eller andre interesserte. Her er den samme siden på engelsk.

Her er informasjonssiden til de som bor i mottak. Den finnes også på engelsk.

UNE (UTLENDINGSNEMDA)

Dersom du får avslag på søknad om asyl, har du rett til å klage. Det er UNE som behandler disse klagene.

Informasjon om UNE finnes på ulike språk, blant annet arabisk, farsi, engelsk og spansk (trykk på ønsket språk).

Her finnes informasjon om UNE på andre språk.

NOAS (NORSK ORGANISASJON FOR ASYLSØKERE)

NOAS er en ikke-statlig organisasjon. De gir informasjon til asylsøkere om asylprosessen og bistår med veiledning og juridisk bistand.

NOAS’ informasjonsbrosjyre om asylprosessen finnes på ulike språk, blant annet: norsk, arabisk, dari, engelsk, farsi, tigrinja (trykk på ønsket språk).

Her finner du informasjon om asylprosessen på andre språk.

Her kan du se en informasjonsvideo om NOAS med engelsk tale og engelsk tekst.

Her finner du skjemaet du må fylle ut for å få hjelp og støtte fra NOAS.

Her finner du NOAS’ liste over linker med nyttig informasjon.

Her kan du kontakte NOAS direkte via telefon eller e-post.

IMDI (INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET)

IMDi er et statlig organ underlagt Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. De har ansvar for introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger (se link nedenfor), undervisning i norsk og samfunnsfag, tolketjenester etc.

Informasjon om introduksjonsprogrammet finnes på ulike språk, blant annet arabisk, dari, tigrinja, engelsk, fransk (trykk på ønsket språk).

Her finnes informasjon om introduksjonsprogrammet på andre språk.

Her finner du informasjon om bosetting på ti ulike språk (bla i dokumentet for å finne ønsket språk).

Her kan du lese hele introduksjonsloven (NB! Kun norsk).

Her finner du informasjon om rett og plikt til norskopplæring.

Her finner du Ny i Norges informasjon om rettigheter til norskopplæring ved familiegjenforening.

Her forklarer Språkrådet hvem som har rett til norskopplæring.

SEIF (SELVHJELP FOR INNVANDRERE OG FLYKTNINGER)

SEIF er en ikke-statlig organisasjon som hjelper innvandrere i Norge med å finne fram i det norske samfunnet og tilegne seg nok informasjon til å løse egne problemer. SEIF har kontorer i Oslo, Kristiansand, Ålesund, Trondheim, Bergen og Stavanger.

Her finner du hjemmesiden deres. Hjemmesiden finnes på norsk, engelsk, spansk, somali og arabisk. Velg språk under fanen «Trenger du hjelp?».

Her er Facebook-siden deres.

Telefon: 22034830

ANNET

Nettsiden Radikal portal gir en oversikt over asylsøkerprosessen. Den finner du her (NB! Kun norsk).

Likestillings- og diskrimineringsombudet er et lavterskeltilbud for de som opplever diskriminering i Norge. Hjemmesiden deres er her. Den finnes også på engelsk.

European Council on Refugees and Exiles har laget en oversikt over relevante organer å kontakte for flyktninger i ulike land. Her finner du oversikten (rull nedover i dokumentet for å komme til Norge) (NB! Kun engelsk).

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail