HELSE

Vinteren er på vei til Norge. Her kan du få gode råd på flere språk om hvordan du skal kle på barna dine og deg selv.

Nedenfor finner du informasjon om helsesystemet i Norge og linker til leger, sykepleiere og helsekontorer som retter seg mot flyktninger og innvandrere.

HELSESENTER FOR PAPIRLØSE IMMIGRANTER (OSLO)

Kirkens bymisjon og Røde Kors driver et helsesenter for papirløse immigranter. Informasjon om senteret finnes på flere språk, blant annet engelsk, fransk, arabisk, tigrinja, persisk, pashto (trykk på ønsket språk).

Her finner du informasjon på flere språk.

PARAMEDISINSK VERKSTED (OSLO)

Kirkens bymisjon holder et aktivitetstilbud med fokus på forebyggende helsearbeid i en flerkulturell sammenheng. Aktiviteter inkluderer blant annet matlaging, fysiske aktiviteter og håndarbeid. Hjemmesiden deres er på norsk og engelsk (trykk på ønsket språk).

Telefon: 23060380

E-post: firmapost.pmv@skbo.no

Adresse: Motzfeldtsgate 1

Her finnes en oversikt over ansatte og deres kontaktinformasjon, som også finnes på engelsk.

HELSESENTER FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER (BERGEN)

Her finner du hjemmesiden til helsesenteret for nyankomne flyktninger i Bergen (NB! Informasjon kun på norsk).

Telefon: 05556

HELSEHJELP TIL PAPIRLØSE (BERGEN)

Gratis helsehjelp (sykepleiere, leger og annet helsepersonell) til papirløse flyktninger/immigranter. Hjemmesiden deres finnes på norsk og engelsk (trykk på ønsket språk).

Telefon: 40049094

HELSEHJELP TIL FLYKTNINGER OG INNVANDRERE (TRONDHEIM)

Gratis helsehjelp (helsesekretærer, leger, helsesøstre, jordmor, fysioterapeut, psykiatriske sykepleiere) til flyktninger, asylsøkere og innvandrere. Tilbyr tolk. Her finner du hjemmesiden deres (NB! Kun norsk).

Telefon: 72547080

Adresse:  Schwachsgt. 1

E-post: flyktningehelse@trondheim.kommune.no

10 RÅD FOR PASIENTSIKKERHET

Her finner du informasjonsbrosjyren «10 råd for pasientsikkerhet». Det er en veiledning for pasienter i Norge. Brosjyren finnes på blant annet engelsk, arabisk, fransk, somali og urdu (velg språk fra listen og last ned pdf-dokument på ønsket språk).

LENKER FOR HØRSELSHEMMEDE

Det finnes ulike tilbud for hørselshemmede i Norge, både med tanke på helse, sosialt liv og generell rådgivning.

Her finner du informasjon om rådgivningskontoret for hørselshemmede i Oslo. De tilbyr en rekke tjenester, blant annet veiledning om jobb, utdanning, kulturtilbud og helsetjenester. De kan nås på telefon 23478500.

Her finner du informasjon om helsesøster for hørselshemmede i Oslo. (NB! Kun informasjon på norsk).

Her kan du kontakte legekontoret på Sinsen i Oslo som egnet for hørselshemmede. (kan ikke lage hyperlink! http://www.legenepåsinsen.no)

Her finner du hjemmesiden til Norges døveforbund. Telefon: 23310630. E-post: post@doveforbundet.no. Adresse: Grensen 9 (Oslo).

Her finner du hjemmesiden til Oslo døveforening, og her finner du informasjon om direkte kontakt. Adresse: Fagerborggata 12 (Oslo).

Her finner du en oversikt over foreninger for døve og hørselshemmede ellers i Norge.

Info om tegnspråklig læringsressurs finner du her

Visuell ordbok finner du her.

Info om tilbud for hørselshemmede i Trondheim finner du her, og i Oslo (Skullerud) her og her.

Ål folkehøgskole er et tilbud for døve og hørselshemmede som trenger å lære norsk og andre fag på tegnspråk. På Ål folkehøyskole blir internat og opphold dekket av UDI på lik linje som om du hadde bodd på vanlig mottak. Her er hjemmesiden deres og her finner du kontaktinformasjon. De har også en Facebook-side, den finner du her.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail