HVA ER REFUGEES WELCOME?

Mange kjenner slagordet og begrepet Refugees Welcome, fra den globale Refugees Welcome-bevegelsen. I mange land har det blitt etablert selvstendige organisasjoner med likelydende navn. Refugees Welcome International er en organisasjon som mobilisere for bosetting og integrering av flyktninger i mange land. Organisasjonen administreres fra Tyskland. Refugees Welcome Norway er selvstendig fra de andre landsorganisasjonene, men vi samarbeider på tvers.

Fokuset i RWN har vært blant annet bosetting, men primært humanitære behov i akuttperioden høst og vinter 2015-2016. Per nå jobber vi med norskopplæring, helse, psykososial forebygging, kultur, inkludering, aktiviteter for barn og unge, bli kjent gjennom middager og treff, initiativer på mottakene i samarbeid med driftsoperatører og ansatte. Med andre ord bidrar vi med å ønske mennesker velkommen, og sørge for at de får det bra her og kan bidra!

10404442_494207380763642_4060337144635540775_n

I begynnelsen, Politiets Utlendingsenhet på Tøyen

Folkebevegelsen startet med rent praktisk og solidarisk engasjement for flyktninger som skulle registrere seg på PU på Tøyen. I juli 2015 startet kunstner Mona Bentzen med mat og samtaler, som var en videreføring av et kunstprosjekt. Stadig flere sluttet seg til, og bidro med arbeid og donasjoner for å avhjelpe situasjonen, og i løpet av august 2015 vendte hele Norge blikket dit. Refugees Welcome var en realitet.

Facebook-gruppen Refugees Welcome to Norway ble startet som en aksjon for å skape mer oppmerksomhet rundt flyktningenes situasjon, samt for å svare på hvordan man kan bidra. Facebook-gruppen vokste, mens lokale frivilliggrupper etablerte seg rundt i landet i et svært høyt tempo.

 Nåværende organisering: En paraplyorganisasjon
  • Refugees Welcome Norway ble stiftet som organisasjon 30. august 2015, og fungerer nå som en paraplyorganisasjon for de lokale RW frivilliggruppene, inkludert mange tusen frivillige og støttespillere for Refugees Welcome.
  • RWN medlem av Frivillighet Norge og samarbeider med flere andre frivillige organisasjoner på lokalt nivå.

Paraplyorganisasjonen blir driftet av et styre, som jobber for å sikre gode vilkår for flyktninger og frivillige lokalt, for samarbeid intern og eksternt og først og fremst for å sikre at RWN blir en stødig organisasjon som har kommet for å bli.

 

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail