BIDRA OVER TID

Selv om det er en kritisk situasjon akkurat nå i Oslo, så har asylmottak over hele landet kontinuerlig behov for og glede av frivillig innsats. Ta direkte kontakt med ditt nærmeste mottak for å høre hva de kan ha bruk for.
http://www.udi.no/asylmottak/

Flere frivillige organisasjoner jobber med å organisere frivillig innsats for å bedre integreringen av asylsøkere i samfunnet. Registrer deg hos en av disse:

Se også NOAS sin liste med forslag: http://www.noas.no/hva-kan-du-gjore-for-flyktningene/

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail