BOSETTING OG BOLIG FOR FLYKTNINGER

Det er viktig å skille mellom mennesker som har fått innvilget asyl eller opphold på humanitært grunnlag og asylsøkere som ikke har fått svar på søknaden sin ennå. Asylsøkere bor som oftest på asylmottak, hvor de mottar en beskjeden sum til mat og nødvendigheter. Flyktninger kan velge å ikke bo på asylmottak, men da mottar de heller ikke penger. Flyktninger kan derfor teoretisk sett bo hvor de vil mens de venter på å få svar på asylsøknaden sin. I realiteten bor derimot majoriteten av asylsøkere på asylmottak mens søknaden deres blir behandlet. Mange flyktninger som har fått innvilget asyl eller opphold på humanitært grunnlag, bor på asylmottak i lengre perioder mens de venter på å få tildelt en kommune. Når flyktninger bosettes i den tildelte kommunen, blir de kommunens ansvar og deltar dermed i introduksjonsprogrammet og får introduksjonsstønad. I tillegg har de da rett på andre former for bistand. Flyktninger blir derimot ikke tildelt en kommune før kommunen har funnet en egnet bolig. Mangel på boliger i mange kommuner vil forsinke bosetting for mange flyktninger.

Når en passende bolig er tilgjengelig, kan bosettingsprosessen fortsette, og flyktningene kan starte sitt nye liv i den tildelte kommunen. Ved bosetting i kommunen vil de fleste voksne delta i introduksjonsprogrammet som er utformet for å hjelpe flyktninger med å lære norsk og tilegne seg nødvendige kvalifikasjoner for å kunne utføre betalt arbeid i Norge. Les mer her. Å fremskaffe egnede boliger er derfor en utrolig viktig brikke i bosettingsprosessen.

Hvordan kan jeg tilby flyktninger tak over hodet?

Hvis du eier en leilighet eller et hus som kan være en passende bolig for flyktninger over tid, ber vi deg om å ta kontakt med ansvarlige for bosetting av flyktninger i kommunen din. Bosettingsansvarlig kan være ansatt i kommunen eller NAV. Det vi variere fra kommune til kommune. Merk deg at det er et krav at eiendommen:

  1. oppfyller generelle krav og standarder for boliger (for eksempel ventilasjon, dagslys med mer)
  2. er tilgjengelig for langsiktig leie (3 år eller mer)

Førstnevnte innebærer at eiendommen sannsynligvis vil bli kontrollert før en formell avtale kan inngås. Detaljer om hvordan du går frem etter at eiendommen din har blitt godkjent for utleie til flyktninger, kan variere fra kommune til kommune. Du kan også registrere boligen på nettsiden tilfluktshjem.no

Temaet ”bosetting” diskuteres også på Facebookgruppen “Har du plass til en ekstra i hjemmet ditt?” UDI har uttalt seg om midlertidige asyl mottak. Les mer her

UDI OM MIDLERTIDIGE ASYLMOTTAK

UDI har svart slik på en privat henvendelse om å ta i mot flyktninger i hjemmet:

«Takk for din henvendelse! Vi setter stor pris på at du har lyst til å hjelpe med å skaffe innkvartering til flyktninger som kommer til Norge.

UDI jobber nå svært aktivt med å skaffe flere midlertidige mottaksplasser for asylsøkere. Vi må gjøre dette ved å finne steder som kan huse et større antall mennesker av gangen. Det er fordi vi må kunne gi informasjon om asylprosessen, sikre utbetaling av økonomisk støtte og besørge flytting videre til vanlige asylmottak så fort vi har kapasitet. Ved å ha mindre grupper samlet på flere steder blir logistikken i dette arbeidet svært vanskelig, og derfor må vi dessverre takke nei til tilbud om innkvartering i private hjem.

Allikevel er det alltid behov for mennesker som ønsker å bidra med frivillig innsats, og det er mange andre måter man kan hjelpe til på. Vi har lagt ut noen tips til hva man kan gjøre på våre nettsider: http://www.udi.no/…/vil-du-hjelpe-asylsokere-og-flyktninger/

Takk igjen for ditt engasjement! Vi er helt avhengige av at positivt samspill med lokalbefolkningen og frivillige som engasjerer seg for at flyktninger og asylsøkere skal bli tatt imot på en best mulig måte.»

 

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail