NORSKTRENING OG SOSIALT SAMVÆR

Norsk rundt middagsbordet er både sosialt og for norsktrening: (skjema for påmelding). Mer info på Facebooksiden, her.

Praktiser norsk med SESAM (Styrt Engasjerende SAMtale) i regi Norske Kvinners Sanitetsforening. Mer info her.

Norske Kvinners Sanitetsforening inviterer flyktningkvinner til aktiviteter i lokalsamfunnet. Mer info her.

Kirkens bymisjon har et tilbud med fokus på språk, jobb og samfunn. Mer info her.

Kirkens Bymisjons Empo er et flerkulturelt ressurssenter for mennesker med minoritetsbakgrunn i Bergen. Mer info her.

Kirkens Bymisjons Kvinneloftet er et tilbud for kvinner i Tromsø. Mer info her.

Kirkens Bymisjons Primærmedisinsk Verksted er et helsefremmende aktivitetstilbud for kvinner i Oslo. Mer informasjon her.

Horten

Røde Kors arrangerer:

Internasjonal dans for kvinner:

Her får du muligheten til å møte kvinner fra mange kulturer som liker å danse. Dans og musikk er internasjonale utrykksformer. Du vil møte kvinner i alle aldre. Noen av de som kommer ønsker bare å sitte å prate sammen. Vi har et hyggelig miljø, og du er hjertelig velkommen hver andre onsdag i måneden på Røde Kors huset i Horten.

Kontaktperson er Niana Thorvaldsen. Tlf: 913 62 343. E-post: pavja@hotmail.com

Flyktningguide – et tilbud for nybosatte innvandrere og flyktninger som ønsker hjelp ved å bli kjent med Horten og livet i Norge. Horten trenger flere flyktningguider – ta kontakt med Rita Svendsen 906 35 265 / ritasvend@hotmail.com

Kommunen:

Vi har leksehjelp for mindreårige asylsøkere  i Horten Turns lokaler i Holtanhallen hver tirsdag og torsdag fra 1430 til 17. Det er vi som er ansvarlige for leksehjelpen men ser veldig gjerne at noen frivillig på ungdomskole og videregående nivå kan bidra.

Ta kontakt med enhetsleder for bolig for mindreårige flyktninger i Horten dersom du vil bidra!

Biblioteket:

Biblioteksjefen sagt at vi stiller med gratisbilletter til alle arrangementer, både for barn og voksne, pluss at alle er velkomne til Språkkafé. For barn er det Eventyrstund hver torsdag, og hver tredje torsdag er det musikk.

Det er språkkafé annenhver uke med ulike tema innenfor norsk kultur.

Flerkulturell kvinnegruppe, Facebook side, her.

Larvik

Røde Kors arrangerer:

Barnas Røde Kors

Flerkultur aktivitet

Leder Joakim Broager Barnholdt 936 55 611

Larvik Sanitetsforening:

Driver et samarbeid med Norskskolen hvor kvinner med ulik nasjonalitet kommer til oss, vårt Helsehus. Her lærer de norsk gjennom søm, strikk og matlaging.Vi kaller det SESAM. Dette gjøres annenhver uke på formiddagen, og vi er 12 norske kvinner som deltar i dette prosjektet. Her er det god bemanning.

Vi har også tilbud onsdag formiddag for kvinner som har bodd her en stund, men som trenger å bli bedre i å snakke norsk. Vi syr, spiser enkel lunsj og prater. Her trengs det flere frivillige.

Vi planlegger å lage et møtested, en Kvinnekafe en gang pr. mnd hvor alle som har lyst kan komme. Her trenger vi selvsagt endel norske kvinner slik at vi kan få til en dialog.

For mer informasjon kontakt Ellen Midtvik på e-post: ellen @ midtvik.no (uten mellomrom)

Frivilligsentralen i Larvik arrangerer leksehjelp torsdager kl. 15.00-17.00

Nøtterøy

Røde Kors arrangerer:

Turer/ fysisk aktivetet ukentlig,

Tur til Galdhøpiggen i juni hvert år

Kontakt: Jarl Teig 930 99 708

Ferie for alle

Ferietilbud til familier som strever økonomisk

Gjennomføres jul, sommer og høst

NKS arrangerer:

Svømmetrening og språktrening. Kontakt Henny Tulle Kamfjord for informasjon på tulle @ online.no

«Flyktningvenn»

Nøtterøy kommune og NAV Nøtterøy starter opp tiltaket «Flyktningvenn» for å integrere og inkludere flyktningene som kommer til Nøtterøy inn i samfunnet vårt. Nøtterøy kommune/ NAV Nøtterøy setter flyktningene og flyktningvennene i kontakt med hverandre. Dere møtes på egenhånd, og bestemmer i fellesskap hva dere skal gjøre, hvor dere skal møtes og når dere skal møtes. Aktiviteter kan være kafe, gå tur, drive med idrett, lage mat sammen osv. Dere møtes som likeverdige og utveksler kunnskap og erfaring.

Mer info og registrering her:

Sande

Frivilligsentralen driver integreringstiltak

Prosjektet «alle skal med» i samarbeid med idrettslag

Sandefjord

Røde Kors arrangerer:

Kafe Mangfold – treffstedet for deg som ønsker et sosialt fellesskap uansett alder og bakgrunn, åpen hver torsdag fra kl 17.30 til 21.30. Vi holder til i nyoppussede lokaler på Røde Kors huset, Rådhusgt. 1.

Verdenspunktet holder åpent hver mandag kl.17-18.30 i Røde Kors-huset og har samme møtetid som Barnas Røde kors. Så kan barna leke og vi vokse kan prate og bli kjent. Dette er et møtested for alle mennesker, med spesiell fokus på det flerkulturelle mangfoldet i samfunnet vårt.

Leksehjelp: tirsdager på biblioteket, hovedfokus på 8. – 10. klasse

Barnas Røde Kors

Leder Steinar Hvitstein: 901 20 202

Vennefamilie:

Initiativ fra kommunen. Et frivillig engasjement der målet er at mindreårige flyktninger skal få et nettverk bestående av andre enn offentlig ansatte. Det innebærer jevnlige møter med aktiviteter som f.eks. bowling, tur, lage mat sammen m.m. Du/dere har tid og overskudd til å gi av dere selv og er villige til å åpne hjemmet ditt/deres.

Kontakt på telefon: 916 78 868 / 916 78 877 / 409 14 195

Tjøme

Internasjonal gruppe på Fredtun annenhver torsdag kl. 18-20. Mer info i gruppa på Facebook her:

Tønsberg

Røde Kors arrangerer:

Internasjonal kvinnegruppe. Vi treffes en gang i måneden på Røde Kors huset i Hedrumgaten 4 i Tønsberg. Vi tilbyr en aktivitet hver gang – alt fra yoga, musikk og dans, til foredrag, strikking, besøk på bondegård, gåturer og andre opplevelser innen kultur og fritidsaktiviteter. I tillegg byr vi på litt å spise og masse latter og sosialt samvær. Aktiviteten er gratis og alle kvinner i alle aldre er velkomme!

Mannegruppe, trolig oppstart denne høsten

Stella, ressurssenter for minoritetskvinner, et mangfoldig senter for og av kvinner hvor flere sentrale, ideelle, offentlige og private aktører samarbeider om tilbud og aktiviteter. For informasjon ta kontakt med Martine Seth på martine.seth@redcross.no

Leksehjelp hver tirsdag kl. 16-18 på biblioteket.

Barnas Røde Kors. Tilbudet er åpent for alle, men vi i BARK ønsker spesielt å nå barn som av sosiale årsaker ikke har andre tilbud.

Leder Per Annar holm 901 80 493

Biblioteket tilbyr norsktrening for innvandrere på onsdager kl. 17-19. Kontaktperson: Arvid Ludvigsen, Kristent interkulturelt arbeid, e-post: arvid.ludvigsen @ gmail.com

Det er også språkkafé på tirsdager.

Extend:

Internasjonal dansegruppe (16 år +) mandager fra kl. 18-19, og for barn under 16 år kan man være med på dansetimer tilpasset alderen ellers i uka. I begge tilfeller må man sende påmelding til: camilla@extend.as.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail