Marcus gjør en innsats på Hotell Victoria

I Fredrikstad er mange flyktninger for tiden innkvartert på Hotell Victoria. Her er det mange frivillige som gjør en stor innsats, og Marcus er en av dem. Niendeklassingen rydder, tørker bordene og serverer mat.

Mammaen til Marcus ville gjerne at han skulle være med på «frivillig-jobb» på Victoria, nettopp for å vise ham litt om hva det innebærer å være flyktning.

Les mere om Marcus, mammen og de som får hjelp i Fredriksstad Blad (klikk på lenken).

Vil du være med og gjør en forskjell? Engasjer deg på Facebook-siden Refugees Welcome to Østfold.

HVA ER DET SOM FOREGÅR?

Norge opplever økt tilstrømming av flyktninger, blant annet fra Syria. Første stopp for disse er Politiets Utlendingenhet i Råde (Ankomstsenter Østfold) eller på Tøyen i Oslo hvor de må registreres.

Neste stopp for de flyktningene som har blitt registrert vil være transittmottak og ordinære asylmottak rundt omkring i landet.

Det mange lurer på er «Hvordan kan jeg hjelpe?» Her prøver vi å gi deg litt informasjon om noen av måtene du kan hjelpe på.

Det er svært mange som ønsker å bidra, og det er fantastisk! På disse sidene er det samlet informasjon om hvor og hvordan man kan hjelpe.

Bidra nå | Bidra over tid | Din lokale gruppe

Refugees Welcome Norway er medlem av Frivillighet Norge

nyLogo_h170