Refugees Welcome Norway oppfordrer til markering

bfc2
Refugees Welcome Norway oppfordrer alle tros- og livssynssamfunn i Norge, organisasjoner, politiske partier og enkeltpersoner til å delta i å markere Bells for Civilians i dagene 6.-12. november, for å sammen vise at vi kjemper for humaniteten og beskyttelsen av sivile i krig.

“Vi er veldig glad for at Den norske kirke har åpnet for å bruke kirkeklokkene for å markere solidaritet med sivile ofre i krig,” sier talsperson for Bells for Civilians, Linn Herland Landro. “Vi håper dette vil spre seg slik at menigheter i Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn og organisasjoner kan delta i denne sterke og betydningsfulle markeringen sammen.”

Refugees Welcome Norway, ved vår representant Petter Normann Dille, inviterte Den norske kirke til deltakelse i markeringen Bells for Civilians i et innlegg på Trosopplæringskonferansen onsdag ettermiddag, knyttet til spørsmålet om hvordan lokale menigheter kan engasjere seg i flyktningesaker. Senere på kvelden vedtok Bispemøtet å åpne for klokkeringing. Refugees Welcome Norways brede initiativ er også formidlet til andre tros- og livssynssamfunn og en rekke organisasjoner i Norge.

Bells For Civilians er en markering inspirert av Bells For Aleppo, som har foregått i Finland i oktober.

En kirke i distriktet Kallio i Helsinki, Finland, tok initiativet til å ringe begravelsesklokker fra den 12. oktober. Dette spredte seg. 230 kirker i Finland og i andre land er nå med, og flere kirker og andre som ønsker det, slutter seg til daglig.

“When you see those images where mothers and fathers dig for their dead babies and children in the concrete dust from the ruins – if this isn’t enough of a reason to ring the bells, then what is?” sier prest Teemu Laajasalo

“Dette må Norge ta del i,” sier Linn Herland Landro. ”Vår markering ønsker å fokusere på en større geografisk bredde, og peker derfor på beskyttelse av sivile i alle land. Derfor – Bells for Civilians.”

  • Norge med sin stolte humanitære tradisjon må være konsekvente og konsistente.

 

  • Vi må kreve beskyttelse av sivile, sykehus og medisinsk personell.

 

  • Vi kan ikke akseptere brudd på den internasjonale humanitærretten.

 

  • Vi må stå sammen mot bombing av sivile.

Verden står overfor en svært alvorlig utvikling, hvor sivile i krig og konfliktsoner ikke lenger kan føle seg trygge på at de ikke blir skadet eller drept på sykehus. I følge tall fra Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) har det de tre siste år vært mer enn 2400 angrep på sykehus og helseinstitusjoner i mer enn 11 land.

Kirkene i Finland bruker sine klokker. Det kan også norske kirker gjøre. Refugees Welcome Norway oppfordrer også til andre former for å uttrykke sin tilslutning, bruk av ulike former for lyd, instrumenter eller andre arrangementer og markeringer av støtte til saken. Det å spre budskapet i sosiale medier, nettsider og i egen medlemsmasse vil også høre med, eller invitere til debatt, konsert og lignende.

#BellsForCivilians                   #BellsForAleppo                       #StopBombingHospitals

a6

Kontaktpersoner i Refugees Welcome Norway:

Linn Herland Landro / 455 17 894 / linnlandro@gmail.com

Guri Jørstad Wingård /92216365/ guri@wingaard.com

 

Refugees Welcome Norway søker frivillig nettredaktør

Vi ser etter en person som kan ha en eksperts blikk på våre plattformer på nett. En student med behov for praksiserfaring kan være ideelt. Vi ønsker helst en som kan forplikte deg til rollen nettredaktør i minimum 6 måneder.

Den viktigste delen av jobben vil være å legge ut saker på nettsiden vår (rwtn.no), løse diverse tekniske utfordringer der, samt sikre at nettsiden fungerer optimal både visuelt og praktisk. For dette arbeidet må du ha erfaring med å håndtere WordPress.

I tillegg til nettside, forvalter Refugees Welcome-nettverket en stor mengde Facebook-grupper, samt noen Facebook-sider. Da våre 9 lokale organisasjoner tar ansvar for sitt eget område, er det viktigst at vedkommende jobber med Refugees Welcome Norway-pagen.

I tillegg har vi Twitter-konto og Instagram-konto som skal oppdateres jevnlig. Alt dette arbeidet skjer i tett samarbeid med frivillige og styremedlemmer i Refugees Welcome.

Kontakt Linn Herland Landro på linnlandro@gmail.com dersom du vil søke.

Vi burde vel ha dødd og sunket i havet

Skrevet av: «Ahmed», «Omar» og «Elias». Oversettelser av asylsøkernes tekster på engelsk og arabisk: May Altai og Guri Jørstad Wingård

Tre unge menn forteller selv om livet på mottak i Norge etter å ha flyktet via Russland. Overlevelse og tak over hodet er ikke nok for å holde mennesker på beina. Mennesker trenger svar, trenger å høre til og være til nytte – og de trenger en framtid. Uvirksomhet, lang og uforutsigbar saksbehandlingstid og frykten for tilbakesendelse er nedbrytende over tid.

Kunstner: Imad Alwahabi (imadoo) palestiner/syrer fra Damaskus (30 år)
Kunstner: Imad Alwahabi (imadoo) palestiner/syrer fra Damaskus (30 år)

«Jeg sliter mye med angst for en usikker framtid.»

«I den tiden jeg trodde at Norge skulle være starten på et nytt liv uten redsel og angst, tok jeg feil. Først startet nedturene og skuffelsene i Syria, deretter i Russland og nå føles det som de verste vil komme her i Norge. Jeg sliter mye med angst for en usikker framtid. Følelsen av skuffelse og dårlig samvittighet for feil jeg ikke har gjort.

Jeg våkner hver dag og jeg vet at den er lik dagen før og at historien vil gjenta seg i morgen. Ingenting nytt, jeg våkner for å spise og sove, uten å gjøre noe nyttig. Jeg har ikke lov til å reise noe sted, ikke studere eller gå på norsk kurs, og heller ikke jobbe. Jeg er rett og slett kun til bry og et menneske med livet på pause. Jeg ønsker kun at det skal bli en forandring snart og at jeg kan være med å bidra i det norske samfunnet.» («Ahmed», 26, år, Syria, Damaskus)


«..jeg begynte seriøst å tenke på å gjøre slutt på mitt liv.»

«Da jeg endelig kom over den norske grensen, trodde jeg at det var en sjanse til et nytt liv. Jeg trodde at jeg skulle leve et liv uten frykt og angst og jeg skulle endelig få kjenne trygghet, noe jeg ikke har opplevd de siste årene pga. krigen i Syria. Det tok ikke lang tid før håpet om et bedre liv ble borte, da norske myndigheter begynte å deportere asylsøkere tilbake til Russland. Det betyr det samme som tilbake til Syria og det betyr tilbake til døden.

Dette har gjort at jeg ble en person full av bekymringer og sorg, etter hvert begynte jeg å slite med depresjoner og angst. Slik var jeg fram til jeg mottok mitt første avslag på asylsøknaden min, og at jeg måtte forlate Norge. Dette forverret min psykiske helse og jeg begynte seriøst å tenke på å gjøre slutt på mitt liv.

Når man føler seg avvist av et samfunn og ikke er velkommen gjør det at man føler seg som et null som ikke er til noe nytte eller verdi som et menneske. Derfor føltes akkurat der og da det å avslutte livet som den eneste utveien. Jeg fikk mye støtte og omsorg av nære venner og det gjorde dagene litt bedre og jeg er fortsatt her» («Omar», palestiner/syrer, 32 år, Syria, Damaskus)


«Vi burde vel ha dødd og sunket i havet…»

«Da krigen startet i Syria, var mitt eneste håp å flykte. Målet mitt var Norge (vinterlandet), siden det er så varmt der. Varmen kommer fra nordmennenes hjerter, og jeg det jeg trengte aller mest var å erstatte krigsatmosfæren som jeg befant meg i, med kjærlighet, humanitet, intellektuell utvikling og frihet. […] Jeg kom hit for åtte måneder siden, via Russland. Alle drømmene ble knust av skuffelse.

Det var kaldt, men den langsomme saksbehandlingen flyktningene ble møtt med, gjorde det enda kaldere. Vi har gjort en feil ved å komme via Russland, så de prøvde å legge all skyld på oss. Mange mennesker ble sendt tilbake til Russland. Resten venter. Vi burde vel ha dødd og sunket i havet før vi kom fram hit, slik at sakene våre kunne blitt behandlet på en normal måte.» («Elias», 33 år, fra Syria, Latakia)


Refugees Welcome Norway mener:

  • Informasjon om saksbehandling og andre prosedyrer må gis på alle relevante språk.
  • Alle mottak må gi tilbud om norskkurs.
  • Asylsøkere og flyktninger må gis lettere tilgang til midlertidig arbeidstillatelse.
  • Det må på alle plan legges større vekt på asylsøkeres psykiske helse og psykososialt forebyggende arbeid.