PRISER VI HAR MOTTATT

RWN har vunnet to flotte prisen siden organisasjonen ble opprettet i august 2015.

I mai 2016 mottok paraplyorganisasjonen RWN Annette Thommessens minnepris for den landsdekkende innsats for flyktninger og asylsøkere

Minneprisen ble i 2015 ble tildelt mannskapet på Bourbon Orca, for deres redningsoperasjoner og viktige varslerjobb overfor norske og internasjonale myndigheter. Tidligere har den vært tildelt blant andre de frivillige medarbeiderne på Helsesenteret for papirløse migranter (2013), og filmskaper Margreth Olin og Neda Ibrahim som, sammen med sin familie, er representant for de lengeværende, papirløse barna i Norge (2012).

Refugees Welcome-nettverket har inspirert mennesker over hele landet til praktiske hjelpetiltak i en kaotisk ankomstfase. I dag står nettverket bak viktige lokale aktiviteter og gode møteplasser for integrering, sier Ingrid Annette Thommessen i Annette Thommessens Minnefond (noas.no).
Skjermbilde_noas
I takketalen sa talsperson Linn Herland Landro blant annet «Det er stort og ærefullt å få en sånn anerkjennelse for den enorme frivillige innsatsen som folk over hele Norge har bidratt med det siste året. Dette er en innsats som har vært helt avgjørende for måten flyktninger og asylsøkere har blitt møtt på i landet vårt.
Spesielt verdsetter vi en sånn anerkjennelse i Annette Thommessens navn». Les resten av takketalen på våre nettsider.
Se også takketaler fra aksjonsgruppens representanter:

 

I oktober 2015 mottok looslokalorganisasjonen Refugees Welcome Oslo OXLO-prisen.

NRK: » – Refugees Welcome to Oslo gjør byen til et bedre sted, sier Geir Lippestad.

Han er byråd for næring og eierskap, som er den avdelingen som deler ut OXLO-prisen. I år er det 10. gang den deles ut.

Refugees Welcome to Oslo er en del av den landsomfattende organisasjonen Refugees Welcome to Norway. Organisasjonen ble til i sommer, som en respons på den store strømmen av flyktninger til landet.

– Jeg var arbeidssøker og hadde mye fritid, da jeg hørte om behovet for frivillige. Jeg synes det er fint å bidra, sier styremedlem Sofia Vargas i Refugees Welcome to Oslo.

Prisen er på kr 50 000 og skal brukes til å støtte opp om det videre arbeidet med praktisk hjelp og råd til flyktninger, og til innsats som kan bidra i inkludering av nyankomne i byen. 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail