Refugees Welcome Norway oppfordrer til markering

bfc2
Refugees Welcome Norway oppfordrer alle tros- og livssynssamfunn i Norge, organisasjoner, politiske partier og enkeltpersoner til å delta i å markere Bells for Civilians i dagene 6.-12. november, for å sammen vise at vi kjemper for humaniteten og beskyttelsen av sivile i krig.

“Vi er veldig glad for at Den norske kirke har åpnet for å bruke kirkeklokkene for å markere solidaritet med sivile ofre i krig,” sier talsperson for Bells for Civilians, Linn Herland Landro. “Vi håper dette vil spre seg slik at menigheter i Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn og organisasjoner kan delta i denne sterke og betydningsfulle markeringen sammen.”

Refugees Welcome Norway, ved vår representant Petter Normann Dille, inviterte Den norske kirke til deltakelse i markeringen Bells for Civilians i et innlegg på Trosopplæringskonferansen onsdag ettermiddag, knyttet til spørsmålet om hvordan lokale menigheter kan engasjere seg i flyktningesaker. Senere på kvelden vedtok Bispemøtet å åpne for klokkeringing. Refugees Welcome Norways brede initiativ er også formidlet til andre tros- og livssynssamfunn og en rekke organisasjoner i Norge.

Bells For Civilians er en markering inspirert av Bells For Aleppo, som har foregått i Finland i oktober.

En kirke i distriktet Kallio i Helsinki, Finland, tok initiativet til å ringe begravelsesklokker fra den 12. oktober. Dette spredte seg. 230 kirker i Finland og i andre land er nå med, og flere kirker og andre som ønsker det, slutter seg til daglig.

“When you see those images where mothers and fathers dig for their dead babies and children in the concrete dust from the ruins – if this isn’t enough of a reason to ring the bells, then what is?” sier prest Teemu Laajasalo

“Dette må Norge ta del i,” sier Linn Herland Landro. ”Vår markering ønsker å fokusere på en større geografisk bredde, og peker derfor på beskyttelse av sivile i alle land. Derfor – Bells for Civilians.”

  • Norge med sin stolte humanitære tradisjon må være konsekvente og konsistente.

 

  • Vi må kreve beskyttelse av sivile, sykehus og medisinsk personell.

 

  • Vi kan ikke akseptere brudd på den internasjonale humanitærretten.

 

  • Vi må stå sammen mot bombing av sivile.

Verden står overfor en svært alvorlig utvikling, hvor sivile i krig og konfliktsoner ikke lenger kan føle seg trygge på at de ikke blir skadet eller drept på sykehus. I følge tall fra Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) har det de tre siste år vært mer enn 2400 angrep på sykehus og helseinstitusjoner i mer enn 11 land.

Kirkene i Finland bruker sine klokker. Det kan også norske kirker gjøre. Refugees Welcome Norway oppfordrer også til andre former for å uttrykke sin tilslutning, bruk av ulike former for lyd, instrumenter eller andre arrangementer og markeringer av støtte til saken. Det å spre budskapet i sosiale medier, nettsider og i egen medlemsmasse vil også høre med, eller invitere til debatt, konsert og lignende.

#BellsForCivilians                   #BellsForAleppo                       #StopBombingHospitals

a6

Kontaktpersoner i Refugees Welcome Norway:

Linn Herland Landro / 455 17 894 / linnlandro@gmail.com

Guri Jørstad Wingård /92216365/ guri@wingaard.com

 

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail