RW Aust-Agder info & kontakt

RW Aust-Agder ble registrert som lokal organisasjon i november 2015. Organisasjonen har vært aktiv fra september 2015 med aktiviteter 6 dager i uken ved Akutt Hove i 7 måneder. Organisasjonen har nedsatt et rådgivende koordineringsråd bestående av alle aktører fra Røde Kors til mottaksledere, enhetsledere, voksenopplæringen, idrettskretsen, menigheter og kommunale politikere og Med hjerte for Arendal.

Kontaktperson er:

Trude Bollmann Pedersen

 • Tlf: 93624121
 • E-post: trudebpedersen@hotmail.com
Styret består av:
 • Trude Bollmann Pedersen (styreleder)
 • Saeed Arezou (nestleder)
 • Randi Andersen
 • Inger Sofie Hagen
 • Trond Bognø
 • Karen Landmark
Status per juni 2016
 • RW Aust-Agder stiller på Arendalskonferansen, på Dypdykk 9. juni, som handler om fremtidens kommuner. RW forteller om arbeidet de har gjort i Aust-Agder og det skal lages en oppskriftsbok om integreringsarbeidet som gjøres på tvers av organisasjoner i fylket.
 • RW Aust-Agder er over i en ny fase etter at akuttinnkvartering ble avsluttet i slutten av mars 2016. Der hadde vi koordinering på alt frivillig arbeid i 7 mnd, 6 dager i uken.
Vi har nå mottatt tilskudd og legger opp til en god plan for bruk av disse midlene i Aust-Agder
 • Vi har fått midler av IMDI til integreringsprosjekter for voksne i mottak. Vi skal starte arbeidet med et informasjonsprogram som vi samarbeider med mottakene, voksenopplæringen og Innvandrerrådet om. Vi satser stort, og målet er at dette skal gå parallelt med det obligatoriske infoprogrammet Hero har laget.
 • Vi har også fått midler som er øremerket til at alle i mottak i Arendal får en tur på Agder museet for å lære om lokalhistorien.
 • Vi skal etablere turgrupper i samarbeid med turistforeningen og Norsk folkehelse.
 • I tillegg har vi fått midler til å lage egen nettside og materiell til leksehjelp og sosiale kvelder med spill og lignende. Vi har første workshop for arbeidet med disse tilskuddene 8. juni.
For å komme til RW Aust-Agder sin gruppe på Facebook, klikk her
Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail