Sannheten kommer alltid frem

ernaI nesten et helt år har Refugees Welcome, gjennom aksjonsgruppen og prosjektet Refugees Welcome to the Arctic, jobbet får å sikre rettighetene til flyktningene og asylsøkerne som kom over Storskog i 2015. Regjeringen har til enhver tid, og uansett argument, stått fast på dette: «Russland er et trygt tredjeland». Dermed mente de at Norge kan fraskrive seg å ta imot og behandle deres 5500 asylsøknader.

Mange varslet og advarte regjeringen. Men de var ikke villig til å engang høre på eksperter som advokat Brynjulf Risnes, eller som Pia Prytz fra UNHCR.

I en rapport som norske diplomater sendte hjem 29.februar 2016 skriver det norske generalkonsulatet i St. Petersburg til Utenriksdepartementet, med kopi til Justis- og Beredskapsdepartementet, om grusomme forhold.

Ernas nobelpriskandidat Svetlana Gannushkina som er av Russlands fremste menneskerettighethetsforkjempere sier at personer som ønsker å søke asyl risikerer å bli dømt til utvisning umiddelbart i saker uten tolk hvis de oppholder seg i Russland uten tillatelse.

Gannushkina fastslår at at det russiske systemet for flyktninger ikke fungerer, og at myndighetene heller aksepterer dommer om brudd på menneskerettighetene «enn å endre systemet» som styres av den føderale migrasjonstjenesten.

 

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail