Tverrpolitisk svik

Faksimile, Dagbladet, http://www.dagbladet.no/2016/01/20/kultur/meninger/storskog/flyktninger/politikk/42825216/

AV: Linn Herland Landro, strategisk arbeidsgruppe i RWN

Flyktninghjelpen (NRC) har publisert en rekke artikler i forbindelse med «Flyktningregnskapet 2016». I artikkelen Norsk flyktningpolitikk, idealer under press, skriver Eirik Christophersen, seniorrådgiver i Flyktninghjelpen:

Sensommeren 2015 var Norge preget av en «varmebølge» hvor både enkeltpersoner, media og de fleste politikere følte sympati med de mange flyktningene som kom over Middelhavet og etter hvert også til Norge. I løpet av få måneder kom imidlertid høsten og kulden. Det økende antallet asylsøkere skapte politisk bekymring for at dette var mer enn Norge kunne håndtere. En av hovedgrunnene var strømmen av flyktninger på sykkel som ikke viste tegn til å avta.

Dette er en korrekt observasjon. Og vi som var selve varmebølgen vil ganske enkelt oppsummere det slik:

Da folkebevegelsen Refugees Welcome oppstod i slutten av august 2015, var den norske befolkningen i sin helhet påvirket av engasjementet og solidariteten. Det blomstret av medmenneskelighet, av ønsker om å hjelpe, av forståelse. I et øyeblikk virket det som at den norske folkesjelen var fremme som modig, sterk og trygg på at fellesskapet skulle klare å ta imot mange krigsflyktninger. Vi ville klare det dersom det kom langt flere flyktninger enn normalt over våre grenser. Det var mange enige om.

Men det var august og september 2015. To magiske måneder, om du spør de fleste av oss i Refugees Welcome.

Skiftet

Faksimile: The independent Barents observer:
Faksimile: The independent Barents observer:

Skiftet kom i oktober, da regjeringen, med et utvalg ministre i spissen, slo krisealarm fordi flere og flere mennesker krysset grensen over Storskog fra Russland. Stortinget og befolkningen ble fortalt at samtlige av disse menneskene var grunnløse asylsøkere. Øvrige politikere kastet seg på, og temperaturen snudde raskt fra varmt til iskaldt.

Myndighetene implementerte skremselsretorikk som kommunikasjonsstrategi.

Skiftet kom, moroa var over. Refugees Welcome fortsatte, men den øvrige samfunnsdebatten endte opp med å bli mer tilspisset og stygg enn noen gang. Vi ble fortalt at Norge ble utnyttet, vi ble oppfattet som naive og dumme hvis vi godtok at «økonomiske migranter med opphold i Russland» kunne strømme inn over Storskog. Stortinget vedtok Storskog-instruksen. (Her er instruksen i sin helhet.) Grensen ble etter hvert stengt.

En «handlekraftig» justisminister tok derfor grep og presenterte et lovforslag som skulle gjøre det mulig å returnere flyktninger til Russland, selv om de ikke hadde mulighet til å søke asyl der. For å unngå omkamper i det norske utlendingssystemet, ville han også ha instruksjonsmyndighet over ankeorganet Utlendingsnemnda (UNE). (Eirik Christophersen, seniorrådgiver i Flyktninghjelpen)

Kort og godt vedtok våre folkevalgte, på bakgrunn av informasjon fra ansvarlige ministre, som statsministeren og justisministeren, at ingen av Storskog-flyktningene skulle få asylsøknaden sin realitetsbehandlet i Norge. 5500 mennesker kom over den arktiske fluktruten.

Men som mange vil huske, viste det seg at befolkningen hadde blitt lurt. Løgner ble meddelt fra Stortingets talerstol gang på gang. Sannheten var at de fleste av de 5500 personene er flyktninger, altså personer med reellt beskyttelsesbehov. Det var selvsagt ikke riktig at alle disse menneskene var økonomiske migranter.

Sviket

For en løgn. For et svik. De valgte den arktiske fluktruten fordi det var tryggest å reise i luft og på land, og ikke over sjøen. I Norge skulle de bli sviktet på det groveste.  Se blant annet artikkelen fra november 2015 Anundsen: Asylsøkere skal returneres samme dag.

De fleste har sikkert fått med seg at det var Refugees Welcome Norway sin aksjonsgruppe Refugees Welcome to the Arctic, som bokstavelig talt ryddet opp i løgnene om Storskog. Aksjonistene reddet liv, det er ikke tvil om det.

Det hele er uverdig. Norge skulle gjort mer for flere da vi hadde sjansen. Nå er grensene stengte over alt, og fremmedfiendtlige stemmer har fått det som de har villet.

I avsnittet «Kappløp mot bunnen», skriver Christophersen:

I tillegg til å bygge fysiske og juridiske gjerder for å stenge flyktninger ute, konkurrerer også europeiske land om å ha en flyktningpolitikk som er strengere enn nabolandene, slik at de skal framstå som mindre attraktive for flyktningene.  

Da innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug presenterte regjeringens forslag til innstramningstiltak i romjulen 2015, kunne hun triumferende slå fast at Norge med disse endringene ville ha Europas strengeste asylpolitikk.  

Forslagene ble sendt på høring og møtte massiv kritikk, blant annet fra UNHCR. Det var likevel kun tatt inn mindre justeringer i forslaget som ble presentert for Stortinget i april 2016, etter at regjeringene hadde gått gjennom høringsinnspillene. 

Refugees Welcome Norway mener at Norge nå må hente inn langt flere kvoteflyktninger. Norge må styrke arbeidet med å være pådriver for en fordelingsløsning for kvoteflyktninger. Og vi kan ikke godta innstramningstiltakene som får alvorlige konsekvenser for sårbare barn og voksne. Midt i frykten for fremtiden må Norge gå foran og holde konvensjonsforpliktelsene våre høyt hevet.

Faksismile tv2.no, prest Stig Lægdene
Faksismile tv2.no, prest Stig Lægdene
Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail